per compartir reflexions, pensaments, teories, sensacions, sentiments, dubtes, creacions... al voltant de l'apassionant món del llenguatge humà i de les llengües.

dimecres, 3 d’abril de 2013

ActiLinguA: La Ribera, oficis i botigues

Passejant pel barri de La Ribera de Barcelona trobes tot de carrers que tenen noms d'oficis. I és que...
<<(...) amb l'esplendor del comerç marítim del segle XIII, durant l'època de Jaume I, el nucli [de la Ribera] es va anar consolidant i s'hi van concentrar la major part dels oficis de la ciutat, com ho demostra la toponímia (...).>>
Ajuntament de Barcelona,


Si fem l'exercici que fèiem a l'escola de trobar la paraula primitiva, surt que de corders tenim corda. Aquest és fàcil, sent corder -a la persona que fabrica cordes o en ven. De carders ja costa una mica més, perquè carda en els nostres temps no és gaire coneguda (carda: cap de cardó, en forma de pinya eriçada de punxes, que hom aprofita per a perxar certs teixits.); carder -a, la persona que feia cardes o que en venia (ja veieu que fins i tot la definició està en passat). Però el gran problema arriba quan de sombrerer vols dir... sombrero? És clar que no...


<<El castellanisme sombrero (...) el trobem a Barcelona l'any 1485, entre gipons, bonets, etc. (...) Ja el 1553 trobem a Barcelona "l'offici dels sombrerers".>>
Colón Domènech, G. (2001),

<<sombrerer -a: castellanisme, fabricant o venedor de capells.>>
Planisi, H. i M. Rosselló (2004),


Capell o barret; el carrer normativitzat, per tant, hauria de ser dels Capellers o, més normalitzat, dels Barreters (barreter -a: persona que fa barrets o que en ven).


Si se us ha despertat l'interès per saber més noms d'oficis, voleu practicar el català i passar una estona diferent, contacteu amb mi per l'actilingua: La Ribera, oficis i botigues. Passejarem pels carrers, coneixerem els noms d'oficis, descobrirem botigues amb encant i practicarem el català. Més informació a actilingua o al meu correu electrònic: estela.bayarri@gmail.com.

També espero els vostres comentaris sobre noms d'oficis que ja no existeixen, carrers que us agradin pel nom, noms que contenen castellanismes...

[il·lustració: